تبلیغات
آموزش زبان عربی - راز خلقت آدم و حوا

راز خلقت آدم و حوا

 

نوشته شده توسط:معصومه شجری

بسمه تعالی

منزلت آدم وحوا

مقصود از آفرینش آدم(ع) جانشینی او در زمین بر گروهی از حنیان است که پیش از او در آنجا زندگی می کردند. خداوند تعالی هفت هزار سال بعد از آن که طائفه ای خاص از جن وانس را بر روی زمین زندگی کردند به فرشتگان امر فرمود تا از طبقات آسمان به زمین نگاه کنند، فرشتگان چون پلیدی های جن وانس را در زمین دیدند عرض کردند پروردگارا تو صاحب عزّت وقرتی،بندگان ناتوان تو این چنین از نعمت های تو استفاده می کنند و به سر کشی برخاسته اند و تو از این گروه انتقام نمی گیری؟

خداوند چون این سخنان را شنید فرمود:«انّی جاعلٌ فی الارض خلیفة» «من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت که در زمین فساد کنند و خونها ریزند و حال آن که ما خود تو را تسبیح وتقدیس می کنیم، خداوند فرمود:من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. و خداوند همه اسماء را به آدم تعلیم داد؛آنگاه حقایق آن اسماء را در نظر آن فرشتگان پدید آورد و فرمود اگر در دعوی خودصادقید اسماء اینان را بیان کنید. فرشتگان عرضه داشتند:ای خداوند پاک ومنزه ما نمی دانیم جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرموده ای تویی دانا وحکیم.خداوند فرمود ای آدم ملائکه به حقایق این اسماءآگاه ساز، چون آنان آگاه ساخت خداوند فرمود: ای فرشتگان اکنون دانستید که من بر غیب آسمانها وزمین دانا بر آنچه آشکار وپنهان دارید آگاهم.»  سوره بقره آیات 30 تا 33

دلیل اینکه آدم را به این نام، نامید این بود که اورا از ادیم و پوسته وقشر زمین آفرید.

سرشت آدم از تمام انواع گل ها بود که خداوند به جبرئیل دستور داد تا از پهنه زمین و دشتها و بلندیهاآن چهار نوع گل فراهم آورد گل سفید و سرخ و سیاه و خاکی رنگ سپس دستور داد تا چهار نوع آب از آب های زمین یعنی گوارا،شور، تلخ و گنداب را به آن گل ها اضافه کنند، وبعد آب گوارا را در گلو،آب شور را در چشمان او،آ ب تلخ را در گوشهایش و آب متعفن رادر میان بینی او قرار دهند.

خداوند آدم را بدون پدر و مادر و عیسی را بدون پدر آفرید تا دلیل قدرت الهی باشد.

خداوند در قرآن می فرماید:«وخلق الانسان من عجل»انسان از شتاب آفریده شده است.

وقتی که خداوند روح را از سر انگشتان پای آدم در او دمید و آن روح به زانوی او رسید کوشش کرد که از جای برخیزد امّا نتوانست.

زن امرأة: چون که «مرء» یعنی مرد وآدم آفریده شده و نیز زن را «نساء»چون حوا همدمی برای آدم بود.

علت طواف هفت مرتبه بر دور خانه کعبه: وقتی که فرشتگان به خلقت آدم به خاطر فساد در روی زمین خرده گرفتند هفت هزار سال ازفیض نور الهی در حجاب ماندند وسپس هفت هزار سال پیرامون عرش پناهنده گشتند و خداوند «بیت المعمور» را در آسمان چهارم برای آنها و «بیت الحرام» را درزیر آن برای انسانها بیافرید هر مرتبه طواف نشانه هزار سال حرمان فرشتگان است.

وقتی که خداوند روح  خود را در آدم دمید او به  عطسه افتاد و خداوند به او ستایش کردن  خالق را آموخت«الحمد للّه ربّ العالمین» و هنگامی که فرشتگان بر او سجده کردند دچار خود بینی شد و از خداوند سه بار پرسید آیا مخلوقی محبوب تراز او آفریده است؟ حضرت احدیّت پاسخ داد به عزتم سوگنداگر آن دو بنده ای را که می خواهم در آخر زمان بیافرینم  هرگز خلقت ترا اراده نمی کردم،آدم نیز خدا را به منزلتش قسم داد  تا به معرفی آنه بپردازد، خداوند به آدم اشاره کرد تا به عرش بنگرد،در آنجا دو سطر نور بود که بر روی یکی نوشته بود «لا اله الا الله، محمد نبی الرحمة، علی مفتاح الجنة» وسطر دوّم نوشته بود«انّی الیت علی نفسی ان ارحم من والا هما واعذب من عادا هما» به ذاتم قسم هر که آن دو را دوست بدارد رحمش کنم وهر که آنها را دشمن بدارد  به عذابش مبتلا می سازم. ارواح «محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین» را در پشت سر آدم قرارداد به طوری که نور وجود آنها تمام آفاق و پرده ها و بهشت و کرسی و عرش را فرا گرفت. و فرمود  این ارواح برترین خلق من می باشند وبه وسیله آنها عطا کرده و باز خواهم ستاند وبه وسیله آنها مجازات نموده و پاداش خواهم داد. تو ای آدم به آنها توسل جوی هر وقت که دچار مصیبتی گشتی و آنها را نزد من شفیع گردان. به ذاتم سوگند  که هیچ حاجتمندی را به خاطر آنها نا امید نخواهم کرد و به همین دلیل آدم بعداز مرتکب شدن به گناه  در سوگند خود اهل بیت عصمت واز میان آنها نه نفر از ذریه حسین بن علی(ع)  هستند حتّی قائم آل محمد(عج) را یاد می کند و توبه اش قبول می شود.

هنگام نزول آدم به پهنه زمین نقش نگین او «لا اله الا الله و محمد (ص) رسول الله و علی (ع)امیرالمومنین» بود.

سجود فرشتگان

فرشتگان همواره با جنها در نبرد بودند و ابلیس نیز با آنها بود  تا اینکه مسئله سجود فرشتگان

پیش آمد. و ابلیس سر باز زد نام ابلیس در ابتداء «عزائیل یا عزازیل یعنی حارث»  بود واز نظر علمی در میان فرشتگان زمین،کسی به مرتبه او نمی رسید تا اینکه به دلیل نافرمانی مورد غضب

خداوند قرار گرفت وخداون او را ابلیس به معنای حزن و تحیر ویاس از رحمت خداوند نامید.

سجده بر غیر خدا جایز نیست، سجده فرشتگان  بر آدم در حقیقت بجای آوری امر خداوند بود.

فضیلتی را که خداوند  بر پیامبر(ص) این است که خداوند و تمامی فرشتگان در جبروت اعلاء بر او

درود فرستادند و مومنین پیوسته بر او صلوات می فرستند.

اولین معصیت بر خداوند:

تکبر و خودبینی بود که از طرف ابلیس این قیاس بوجود آمد«خلقتنی من نار و خلقته من طین».

وقتی که خداوند ابلیس را از درگاه خودراند«اخرج منها فانک رجیم» ابلیس معترضانه پرسید: تو خداوند عادل هستی پس پاداش اعمال من باطل خواهد شد؟ خداوند در جواب فرمود پاداش دنیایی

هر چه خواهی به تو می دهم. ابلیس تسلط بر ذریه آدم را طلب نمود و خداوند عطا کرد و از خداوند

خواست تا هر بچه ای که به دنیا می آید قدرت او نیز بیشتر شود تا قادر باشد انسانها را ببیند وبه صورت های مختلف بر آنها ظاهر شود تا آنها او را نبینند و این خواسته او نیز اجابت شد. خداوند به

ابلیس فرمود:سینه آنها را جولانگاه تو قرار دادم و شیطان به این مقدار اکتفا نمود وگفت به عزتت قسم تمام انسانها را گمراه می کنم مگر بندگانی را که برای خود خالص گردانیدی آنگاه از پیش رو

به سوی آنها خواهم آمد.

«الی یوم الوقت المعلوم» مقصود همان روزی است که رسول اکرم(ص) ابلیس را در بیت المقدس و بر فراز صخره ای ذبح می کند.یا اینکه تا روز خروج قائم آل محمد(عج) یعنی روز قیامت صغری است.

آدم به خداوند عرض کرد که بار خدایا تو ابلیس را بر ذریه من نیرو بخشیدی در مقابل به من و فرزندانم چه عطا می کنی؟ خداوند فرمود : هر گناهی را معادل همان گناه وهر حسنه ای را ده برابر پاداش خواهم  داد. و توبه را تا آخرین دقایق حیات از انسان قبول  می کنم. بی حساب آنها را خواهم آمرزید.

اولین قطعه از زمین که خداوند در آن مورد پرستش واقع شد سرزمین «کوفه» بود آن وقتی بود که

فرشتگان بر آدم سجده نمودند.

ترک اولی از سوی آدم

برتری حضرت موسی بر آدم (ع) بخاطر  این بود که حضرت موسی، سی سال قبل از آفرینش آدم مسئله خلقت و دمیدن روح خداوند در بدن انسان را می دانست.

حرکت حضرت آدم (ع) در روی کره زمین از شبه جزیره هند آغاز شد مثل حرکت موسی بن عمران بیابان بی آب و علف را طی کرد تا به کعبه  رسید و برگردا گرد آن  طواف صد سال بی آنکه

لحظه ای به حوا نگاه کند طواف نمود.

وقتی که مرتکب کناه شده از جوار عرش الهی با چهره ای سیاه رانده شد چرا که درگاه احدیت مکان کنه پیشگان نیست. در این جریان ندایی آسمانی به گوش آدم رسید که او را به روزه داشتن امر می کرد. آدم آن روز را روزه گرفت که مطابق سیزدهم ماه رجب بود و یک سوم از سیاهی چهره

او بر طرف شد و در روز 14و15 آن هم روزه گرفت تا سیاهی چهره او کاملاً بر طرف شد به این دلیل آن را «ایام البیض» می گویند. هر کس از فرزندان آدم این سه روز  روزه بگیرد مثل این است

که سراسر عمر خود را به امساک گذرانده است.

آفرینش آدم در غروب جمعه بود  و آنها بیش از شش ساعت در بهشت نبودند.

شیطان از بهشت  رانده شده بود  ونمی توانست وارد بهشت شود و به هر کدام از حیوانات می گفت

آنها  با او همکاری نمی کردند ولی مار که یکی از  حیوانات مقرب بود  با او همکاری نمود و او را در دندان نیش  خود خود جای داد  و شیطان از آرواره مار سخن گفت. با این که خداوند خود  به آدم

گفته  بود به این درخت نزدیک نشوید. ولی آنها دچار وسوسه شیطان  شد چون شیطان به خدا قسم یاد نمود و آدم می گفت من فکر نمی کردم  که کسی قسم  دروغ به خدا یاد کند. پس هر چهار تا آدم و حوا و شیطان و مار بر زمین آمدند.

«لا تقربا هذه الشجرة» شجرة منظور همان علم محمد و آل محمد(ص)است که اختصاص به اهل بیت دارد و هیچ کس  بدون اذن پروردگار  حق استفاده از آن را نداشت و خاندان عصمت خود بعد از طعام مسکین و یتم و اسیر از میوه آن درخت بهره می جستند، که تناول آن گرسنگی و تشنگی و خستگی و ضعف را از آنها  بر طرف می ساخت. در میان همه درختان این درخت امتیاز ویژه ای

دارد بر روی این درخت همزمان انگور،انجیر،عناب،گندم و غیره می روید بخاطر همین در نوع میوه که حضرت آدم خورد اختلاف است.

 هر کس  بدون اذن خدا از این میوه بخورد«فتکونا من الظالمین»

 هر کس  با اذن خدا از این میوه بخورد دارای علم الهی از پیشینیان و  پسینیان خواهد شد.

شیطان در چهار مرتبه از اندوه فریاد سرداد:1- روزی که مورد لعن خدا قرار گرفت.2- وقتی که بر

زمین فرو فرستاده شد.3- هنگامی که محمد(ص) به پیامبری برانگیخته شد.4- زمانی که قرآن بر

سینه پیامبر(ص)نازل شد.

و دو بار خوشحالی نمود:1- آدم از میوه درخت ممنوعه تناول نمود.2- زمان هبوط آدم از عرش به زمین بود.

ازدواج آدم و حواء

هنگامی که خداوند آدم را از گل سرشت و به فرشتگان امر کرد تا بر او سجده نمایند برای مدتی اورا به خواب فرو برد آنگاه به هیئت آفرینش او پرداخت و حوا را از محل کودی کشاله ران آدم قرارداد وقتی حوا از آدم جدا شد در برابر او با سیمایی زیبا آشکار شد. حضرت آدم از خداوند

پرسید او کیست؟ حضرت باری تعالی فرمود کنیز من حواء است آیا دوست داری او را هم نشین

تو قرار دهم . آدم پذیرفت وحبله نکاح بر آنها جاری شد وخداوند نیروی شهوت را در آدم قرار داد.

اینکه ابتداء آدم به طرف حوا حرکت کرد  بخاطر همین بود است که خواستگاری از جانب مرد صورت می پذیرد.

اولین فرزند آدم و حواء دختری به نام «عتاق» بود که در زمین فساد میکرد و به امر خداوند توسط

گرگی که جثه فیل داشت و کرکسی از بین رفت.

دومین فرزند آدم و حواء پسری به نام «قابیل» بود که با دختری از جنیان بنام «جهانه» ازدواج نمود.

سومین فرزند آدم و حواء پسری به نام «هابیل» بود که با حوریه ای بهشتی بنام «نزلة» ازدواج نمود.

وقتی که حضرت آدم به مشیت الهی میراث نبوت را به هابیل داد مورد اعتراض قابیل قرار گرفت تا

این که قرار شد هر دو قربانی نزد خداوند عرضه دارند و هر کدام مورد قبول  واقع شد آتشی از آسمان بیاید و آن را ببلعد.در این هنگام قابیل کشاورز بود مقدار گندم نامرغوب را به نشانه نذر در معرض امتحان قرار داد. و هابیل که دامدار بود قوچی تنومند را به نشانه نذر در معرض امتحان قرار داد. آتشی از آسمان آمد و قوچ را بلعید. ولی شیطان قابیل را وسوسه کرد تا اینکه برادرش را کشت

محل قتل هابیل اکنون «مسجد جامع بصره»است. بعد از این عمل پشیمان شد ولی در این میان دو زاغ آمدند و با هم نزاع کردند و یکی دیگری را کشت  و بعد زمین را کند و او را پنهان نمود.قابیل هم قبر کوچکی کند و هابیل را در آن مدفون کرد.

قابیل به دستور شیطان آتشکده ای  درست کرد و به پرستش آتش پرداخت.

روزی که هابیل از دنیا رفت مهسرش فرزندی به دنیا آورد که نام او را «هابیل» نهادند.  

چهارمین فرزند آدم و حواء پسری به نام «شیث یا هبةالله» بود که با عروس بهشتی بنام «ناعمة» ازدواج نمود. و دختری به نام «حوریه»بدنیا آمد که با هابیل ازدواج نمود.

وقتی دوران نبوت آدم به سرآمد، آثار نبوت از طرف خداوند به شیث واگذار شد واورا به راز داری و

تقیه سفارش نمود تا دچار مصیبت هابیل نشود.

جهره قابیل همیشه در جهت گردش خورشید قرار دارد تا پیوسته گداخته شود و در هنگام سرما بر بدنش آب سرد و در گرما بر بدنش آب جوش خواهند ریخت.

علت شوم بودن روز چهارشنبه این است که در این روز هابیل بدست برادرش قابیل کشته شد آخرین چهارشنبه ماه قمری و محاق کامل بود.

شدید ترین شکنجه به هفت نفر اختصاص دارد:1- قابیل2- نمرود3- آن دو نفری که در میان بنی اسرائیل مردم را به یهودی گری ونصرانیت دعوت میکردند.4- فرعون«اناربکم الاعلی»5- دو نفر از میان این امت.

اولین کتابی که نگارش یافت خداوند در «عالم ذر» یکایک انبیاءو فرشتگان و مومنین و کفار را بر آدم وذریه او عرضه داشت هنگامی که نوبت به داوود رسید آدم پرسید : این کیست که درچنین مرتبه ای قرار دارد لکن عمر کوتاهی دارد.؟خداوند فرمود ، فرزند تو داوود. حضرت آدم شصت سال

از عمر خود را به داوود بخشید. خداوند جبرئیل ومیکائیل و ملک الموت را دستور داد تا آن را بنویسند وقتی که آدم مریض شد وبه حالت احتضار درآمد به ملک الموت گفت هنوز شصت سال از عمر من باقی است.در این هنگام او را به عهدی که بسته بود آگاه ساخت.بعد آدم قبض روح شد.آدم در سن نه صد وسی یا هزار سالگی بعد از ده روز تب  در روز جمعه یازدهم محرم درگذشت و در میان غاری در کوه ابوقبیس در حالی که صورت او به طرف کعبه است مدفون است. و حواء یک سال بعد از وی در پی یک بیماری 15 روزه به دعوت حق لبیک گفت و در جوار همسرش دفن

شده است.

جزایری، سید نعمت اللّه. قصّه های قرآن. داستان زندگی آدم و حواء و فرزندان آنها.انتشارات هاد.

 Dominio a IP
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1398 02:19 ق.ظ
Me gustaria expresar mi agradecimiento por su esplendidez en apoyo a personas necesitan ayuda con esta preocupacion en particular.
Gracias; de todos .
http://bhabethno.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیر 1398 11:25 ب.ظ

Really many of good info!
generic cialis 20mg uk cialis sicuro in linea buying cialis overnight brand cialis nl click here to buy cialis acquisto online cialis generic cialis levitra only now cialis 20 mg brand cialis generic low cost cialis 20mg
http://teopredaf.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیر 1398 07:57 ق.ظ

Nicely expressed without a doubt! !
cialis super acti we use it 50 mg cialis dose cialis australian price cialis australia org click here to buy cialis cialis pills price each interactions for cialis buy original cialis achat cialis en europe cialis prices
cialis pill picture
جمعه سی و یکم خرداد 1398 11:52 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis billig cialis daily reviews cialis vs viagra safe site to buy cialis online cialis 20 mg cut in half cialis tablets for sale cialis patentablauf in deutschland cialis official site cialis dosage recommendations acheter cialis meilleur pri
http://hupenra.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خرداد 1398 07:54 ق.ظ

Thank you. I like this!
buying cialis on internet generico cialis mexico cialis et insomni cialis generic weblink price cialis buy cheap cialis in uk cialis 20 mg cut in half cialis en mexico precio cialis dose 30mg cialis uk next day
http://dekelre.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خرداد 1398 02:51 ب.ظ

You actually said that well.
cialis 5 mg when will generic cialis be available walgreens price for cialis online prescriptions cialis we choice free trial of cialis cialis 20 mg effectiveness cialis coupons printable cialis lowest price cialis generico en mexico cialis for bph
Buy generic cialis
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 08:53 ب.ظ

Tips certainly regarded.!
calis warnings for cialis american pharmacy cialis import cialis cialis kamagra levitra cialis generico in farmacia order cialis from india cialis side effects dangers tesco price cialis cialis 30 day trial coupon
Buy cialis
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 04:36 ق.ظ

You actually reported it very well.
cialis sale online cialis savings card sialis cialis diario compra buy original cialis buy cialis cheap 10 mg weblink price cialis cialis lilly tadalafi cialis 05 cialis 20 mg cost
Cialis 20 mg
سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398 05:54 ق.ظ

With thanks! Loads of information.

achat cialis en suisse tadalafil cialis per paypa female cialis no prescription cialis 200 dollar savings card click here take cialis cuanto cuesta cialis yaho how to purchase cialis on line prices on cialis 10 mg buying cialis on internet
buy cialis online without a prescription
شنبه بیست و پنجم خرداد 1398 08:46 ب.ظ

Very good forum posts. Cheers!
cialis cipla best buy cheap cialis cialis usa cost cialis 50 mg soft tab achat cialis en itali order a sample of cialis generic cialis pro cialis 5mg costo in farmacia cialis cialis great britain
http://permache.strikingly.com/
شنبه بیست و پنجم خرداد 1398 06:39 ق.ظ

Good postings. Regards!
prices on cialis 10 mg cialis uk next day only now cialis for sale in us cialis with 2 days delivery cialis generico price cialis best generic for cialis usa cialis online cialis side effects dangers buying cialis overnight
Cialis canada
جمعه بیست و چهارم خرداد 1398 04:32 ب.ظ

With thanks! I enjoy it!
cialis in sconto order generic cialis online cialis in sconto sialis cialis ahumada cialis alternative fast cialis online cialis 10 doctissimo discount cialis tadalafil 20 mg
Cialis generic
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398 12:20 ب.ظ

You actually suggested this fantastically!
only now cialis for sale in us only here cialis pills cialis farmacias guadalajara cialis italia gratis generic cialis at the pharmacy cialis prezzo di mercato acquistare cialis internet preis cialis 20mg schweiz free cialis deutschland cialis online
http://cialisvie.com/
دوشنبه بیستم خرداد 1398 11:29 ب.ظ

Really many of valuable data!
cialis alternative purchasing cialis on the internet buy cialis uk no prescription preis cialis 20mg schweiz cialis en 24 hora cialis en mexico precio cialis herbs cialis official site safe dosage for cialis cialis prices
cialisvie.com
یکشنبه نوزدهم خرداد 1398 05:44 ب.ظ

Kudos! Awesome information!
buy original cialis cialis lilly tadalafi price cialis per pill cialis generic preis cialis 20mg schweiz can i take cialis and ecstasy cialis kaufen wo only best offers cialis use cialis pills in singapore we use it cialis online store
http://cialisvie.com/
شنبه هجدهم خرداد 1398 12:14 ب.ظ

You suggested that terrifically.
cialis uk cialis 5 mg effetti collateral purchasing cialis on the internet cialis usa cost free cialis prezzo cialis a buon mercato cialis preise schweiz generic cialis at walmart buying cialis overnight cialis kaufen bankberweisung
http://www.datamars.com.ar/lectores/
سه شنبه سوم اردیبهشت 1398 06:39 ب.ظ
GOYARD財布のスーパーコピーブランド通販専門店!
https://e-concierge.de/team/
سه شنبه سوم اردیبهشت 1398 06:38 ب.ظ
激安スーパーコピーブランド スーパーコピー 通販 世界一流コピーブランド財布、スーパーコピー商品
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه بیست و چهارم فروردین 1398 06:27 ق.ظ

Good information. With thanks!
online pharmacy northwest pharmacies online drugs for sale deep web prescriptions from canada without drugstore online reviews canadian drugs pharmacy canada best canadianpharmacyusa24h pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies reviews
Servicio Técnico hermann barcelona
دوشنبه پنجم فروردین 1398 05:03 ق.ظ
Es una pasada localizar a alguien que verdaderamente sabe lo que hablan en Internet.
Claramente, sabes cómo sacar un tema a la luz y que sea entretenido.
Más usuarios deberian leer esto.
Online cialis
جمعه شانزدهم آذر 1397 11:23 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
prices for cialis 50mg cialis uk free cialis cialis coupons printable cialis en mexico precio cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis reviews prescription doctor cialis price cialis best
Buy cialis
پنجشنبه پانزدهم آذر 1397 04:12 ب.ظ

Regards. Loads of info!

effetti del cialis cialis kaufen wo cialis savings card il cialis quanto costa sublingual cialis online buying cialis on internet cialis tablets australia we use it cialis online store canadian cialis cialis daily new zealand
buy cialis germany
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 08:24 ب.ظ

Appreciate it! Ample postings!

rezeptfrei cialis apotheke cialis pills in singapore cialis professional yohimbe prix de cialis buy generic cialis cialis 5 mg funziona prescription doctor cialis cialis 05 cialis generique cialis prezzo al pubblico
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 06:14 ق.ظ

Incredible plenty of beneficial info!
overnight cialis tadalafil brand cialis nl cialis 05 cialis sicuro in linea cialis for sale south africa cialis en mexico precio cialis 05 cialis reviews acheter cialis meilleur pri cialis et insomni
buy cheap cialis coupon
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 06:53 ب.ظ

Point very well considered.!
calis cialis 5 mg funziona cialis 5mg billiger buy cialis cheap 10 mg cialis 10mg prix pharmaci click now cialis from canada acquisto online cialis cialis 5 mg effetti collateral venta cialis en espaa cialis uk next day
buy cialis uk
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 07:47 ق.ظ

Truly plenty of great knowledge!
venta cialis en espaa try it no rx cialis cialis therapie cialis rezeptfrei cialis vs viagra usa cialis online we like it cialis soft gel generico cialis mexico where to buy cialis in ontario tadalafil 10 mg
Buy generic cialis
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 07:51 ب.ظ

Truly plenty of helpful knowledge.
cialis online deutschland generic cialis with dapoxetine cialis dosage recommendations generic low dose cialis low dose cialis blood pressure cheap cialis cialis y deporte generic cialis 20mg uk cialis flussig if a woman takes a mans cialis
buy cheap cialis on line
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 07:26 ق.ظ

Seriously tons of good information.
the best choice cialis woman get cheap cialis cialis 5 mg effetti collateral generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho safe site to buy cialis online cialis wir preise venta cialis en espaa bulk cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه یازدهم آذر 1397 07:22 ب.ظ

Thank you, Lots of posts!

i recommend cialis generico safe dosage for cialis cialis generique 5 mg cialis 20mg prices for cialis 50mg what is cialis interactions for cialis india cialis 100mg cost walgreens price for cialis acheter du cialis a geneve
buy generic cialis pills
یکشنبه یازدهم آذر 1397 06:54 ق.ظ

Cheers, I enjoy it.
cialis online cialis pills price each cialis 20mg dosagem ideal cialis cialis para que sirve cialis sicuro in linea tadalafil 20 mg cialis para que sirve we choice cialis uk cialis rckenschmerzen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30