تبلیغات
آموزش زبان عربی - راز خلقت آدم و حوا

راز خلقت آدم و حوا

 

نوشته شده توسط:معصومه شجری

بسمه تعالی

منزلت آدم وحوا

مقصود از آفرینش آدم(ع) جانشینی او در زمین بر گروهی از حنیان است که پیش از او در آنجا زندگی می کردند. خداوند تعالی هفت هزار سال بعد از آن که طائفه ای خاص از جن وانس را بر روی زمین زندگی کردند به فرشتگان امر فرمود تا از طبقات آسمان به زمین نگاه کنند، فرشتگان چون پلیدی های جن وانس را در زمین دیدند عرض کردند پروردگارا تو صاحب عزّت وقرتی،بندگان ناتوان تو این چنین از نعمت های تو استفاده می کنند و به سر کشی برخاسته اند و تو از این گروه انتقام نمی گیری؟

خداوند چون این سخنان را شنید فرمود:«انّی جاعلٌ فی الارض خلیفة» «من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت که در زمین فساد کنند و خونها ریزند و حال آن که ما خود تو را تسبیح وتقدیس می کنیم، خداوند فرمود:من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. و خداوند همه اسماء را به آدم تعلیم داد؛آنگاه حقایق آن اسماء را در نظر آن فرشتگان پدید آورد و فرمود اگر در دعوی خودصادقید اسماء اینان را بیان کنید. فرشتگان عرضه داشتند:ای خداوند پاک ومنزه ما نمی دانیم جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرموده ای تویی دانا وحکیم.خداوند فرمود ای آدم ملائکه به حقایق این اسماءآگاه ساز، چون آنان آگاه ساخت خداوند فرمود: ای فرشتگان اکنون دانستید که من بر غیب آسمانها وزمین دانا بر آنچه آشکار وپنهان دارید آگاهم.»  سوره بقره آیات 30 تا 33

دلیل اینکه آدم را به این نام، نامید این بود که اورا از ادیم و پوسته وقشر زمین آفرید.

سرشت آدم از تمام انواع گل ها بود که خداوند به جبرئیل دستور داد تا از پهنه زمین و دشتها و بلندیهاآن چهار نوع گل فراهم آورد گل سفید و سرخ و سیاه و خاکی رنگ سپس دستور داد تا چهار نوع آب از آب های زمین یعنی گوارا،شور، تلخ و گنداب را به آن گل ها اضافه کنند، وبعد آب گوارا را در گلو،آب شور را در چشمان او،آ ب تلخ را در گوشهایش و آب متعفن رادر میان بینی او قرار دهند.

خداوند آدم را بدون پدر و مادر و عیسی را بدون پدر آفرید تا دلیل قدرت الهی باشد.

خداوند در قرآن می فرماید:«وخلق الانسان من عجل»انسان از شتاب آفریده شده است.

وقتی که خداوند روح را از سر انگشتان پای آدم در او دمید و آن روح به زانوی او رسید کوشش کرد که از جای برخیزد امّا نتوانست.

زن امرأة: چون که «مرء» یعنی مرد وآدم آفریده شده و نیز زن را «نساء»چون حوا همدمی برای آدم بود.

علت طواف هفت مرتبه بر دور خانه کعبه: وقتی که فرشتگان به خلقت آدم به خاطر فساد در روی زمین خرده گرفتند هفت هزار سال ازفیض نور الهی در حجاب ماندند وسپس هفت هزار سال پیرامون عرش پناهنده گشتند و خداوند «بیت المعمور» را در آسمان چهارم برای آنها و «بیت الحرام» را درزیر آن برای انسانها بیافرید هر مرتبه طواف نشانه هزار سال حرمان فرشتگان است.

وقتی که خداوند روح  خود را در آدم دمید او به  عطسه افتاد و خداوند به او ستایش کردن  خالق را آموخت«الحمد للّه ربّ العالمین» و هنگامی که فرشتگان بر او سجده کردند دچار خود بینی شد و از خداوند سه بار پرسید آیا مخلوقی محبوب تراز او آفریده است؟ حضرت احدیّت پاسخ داد به عزتم سوگنداگر آن دو بنده ای را که می خواهم در آخر زمان بیافرینم  هرگز خلقت ترا اراده نمی کردم،آدم نیز خدا را به منزلتش قسم داد  تا به معرفی آنه بپردازد، خداوند به آدم اشاره کرد تا به عرش بنگرد،در آنجا دو سطر نور بود که بر روی یکی نوشته بود «لا اله الا الله، محمد نبی الرحمة، علی مفتاح الجنة» وسطر دوّم نوشته بود«انّی الیت علی نفسی ان ارحم من والا هما واعذب من عادا هما» به ذاتم قسم هر که آن دو را دوست بدارد رحمش کنم وهر که آنها را دشمن بدارد  به عذابش مبتلا می سازم. ارواح «محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین» را در پشت سر آدم قرارداد به طوری که نور وجود آنها تمام آفاق و پرده ها و بهشت و کرسی و عرش را فرا گرفت. و فرمود  این ارواح برترین خلق من می باشند وبه وسیله آنها عطا کرده و باز خواهم ستاند وبه وسیله آنها مجازات نموده و پاداش خواهم داد. تو ای آدم به آنها توسل جوی هر وقت که دچار مصیبتی گشتی و آنها را نزد من شفیع گردان. به ذاتم سوگند  که هیچ حاجتمندی را به خاطر آنها نا امید نخواهم کرد و به همین دلیل آدم بعداز مرتکب شدن به گناه  در سوگند خود اهل بیت عصمت واز میان آنها نه نفر از ذریه حسین بن علی(ع)  هستند حتّی قائم آل محمد(عج) را یاد می کند و توبه اش قبول می شود.

هنگام نزول آدم به پهنه زمین نقش نگین او «لا اله الا الله و محمد (ص) رسول الله و علی (ع)امیرالمومنین» بود.

سجود فرشتگان

فرشتگان همواره با جنها در نبرد بودند و ابلیس نیز با آنها بود  تا اینکه مسئله سجود فرشتگان

پیش آمد. و ابلیس سر باز زد نام ابلیس در ابتداء «عزائیل یا عزازیل یعنی حارث»  بود واز نظر علمی در میان فرشتگان زمین،کسی به مرتبه او نمی رسید تا اینکه به دلیل نافرمانی مورد غضب

خداوند قرار گرفت وخداون او را ابلیس به معنای حزن و تحیر ویاس از رحمت خداوند نامید.

سجده بر غیر خدا جایز نیست، سجده فرشتگان  بر آدم در حقیقت بجای آوری امر خداوند بود.

فضیلتی را که خداوند  بر پیامبر(ص) این است که خداوند و تمامی فرشتگان در جبروت اعلاء بر او

درود فرستادند و مومنین پیوسته بر او صلوات می فرستند.

اولین معصیت بر خداوند:

تکبر و خودبینی بود که از طرف ابلیس این قیاس بوجود آمد«خلقتنی من نار و خلقته من طین».

وقتی که خداوند ابلیس را از درگاه خودراند«اخرج منها فانک رجیم» ابلیس معترضانه پرسید: تو خداوند عادل هستی پس پاداش اعمال من باطل خواهد شد؟ خداوند در جواب فرمود پاداش دنیایی

هر چه خواهی به تو می دهم. ابلیس تسلط بر ذریه آدم را طلب نمود و خداوند عطا کرد و از خداوند

خواست تا هر بچه ای که به دنیا می آید قدرت او نیز بیشتر شود تا قادر باشد انسانها را ببیند وبه صورت های مختلف بر آنها ظاهر شود تا آنها او را نبینند و این خواسته او نیز اجابت شد. خداوند به

ابلیس فرمود:سینه آنها را جولانگاه تو قرار دادم و شیطان به این مقدار اکتفا نمود وگفت به عزتت قسم تمام انسانها را گمراه می کنم مگر بندگانی را که برای خود خالص گردانیدی آنگاه از پیش رو

به سوی آنها خواهم آمد.

«الی یوم الوقت المعلوم» مقصود همان روزی است که رسول اکرم(ص) ابلیس را در بیت المقدس و بر فراز صخره ای ذبح می کند.یا اینکه تا روز خروج قائم آل محمد(عج) یعنی روز قیامت صغری است.

آدم به خداوند عرض کرد که بار خدایا تو ابلیس را بر ذریه من نیرو بخشیدی در مقابل به من و فرزندانم چه عطا می کنی؟ خداوند فرمود : هر گناهی را معادل همان گناه وهر حسنه ای را ده برابر پاداش خواهم  داد. و توبه را تا آخرین دقایق حیات از انسان قبول  می کنم. بی حساب آنها را خواهم آمرزید.

اولین قطعه از زمین که خداوند در آن مورد پرستش واقع شد سرزمین «کوفه» بود آن وقتی بود که

فرشتگان بر آدم سجده نمودند.

ترک اولی از سوی آدم

برتری حضرت موسی بر آدم (ع) بخاطر  این بود که حضرت موسی، سی سال قبل از آفرینش آدم مسئله خلقت و دمیدن روح خداوند در بدن انسان را می دانست.

حرکت حضرت آدم (ع) در روی کره زمین از شبه جزیره هند آغاز شد مثل حرکت موسی بن عمران بیابان بی آب و علف را طی کرد تا به کعبه  رسید و برگردا گرد آن  طواف صد سال بی آنکه

لحظه ای به حوا نگاه کند طواف نمود.

وقتی که مرتکب کناه شده از جوار عرش الهی با چهره ای سیاه رانده شد چرا که درگاه احدیت مکان کنه پیشگان نیست. در این جریان ندایی آسمانی به گوش آدم رسید که او را به روزه داشتن امر می کرد. آدم آن روز را روزه گرفت که مطابق سیزدهم ماه رجب بود و یک سوم از سیاهی چهره

او بر طرف شد و در روز 14و15 آن هم روزه گرفت تا سیاهی چهره او کاملاً بر طرف شد به این دلیل آن را «ایام البیض» می گویند. هر کس از فرزندان آدم این سه روز  روزه بگیرد مثل این است

که سراسر عمر خود را به امساک گذرانده است.

آفرینش آدم در غروب جمعه بود  و آنها بیش از شش ساعت در بهشت نبودند.

شیطان از بهشت  رانده شده بود  ونمی توانست وارد بهشت شود و به هر کدام از حیوانات می گفت

آنها  با او همکاری نمی کردند ولی مار که یکی از  حیوانات مقرب بود  با او همکاری نمود و او را در دندان نیش  خود خود جای داد  و شیطان از آرواره مار سخن گفت. با این که خداوند خود  به آدم

گفته  بود به این درخت نزدیک نشوید. ولی آنها دچار وسوسه شیطان  شد چون شیطان به خدا قسم یاد نمود و آدم می گفت من فکر نمی کردم  که کسی قسم  دروغ به خدا یاد کند. پس هر چهار تا آدم و حوا و شیطان و مار بر زمین آمدند.

«لا تقربا هذه الشجرة» شجرة منظور همان علم محمد و آل محمد(ص)است که اختصاص به اهل بیت دارد و هیچ کس  بدون اذن پروردگار  حق استفاده از آن را نداشت و خاندان عصمت خود بعد از طعام مسکین و یتم و اسیر از میوه آن درخت بهره می جستند، که تناول آن گرسنگی و تشنگی و خستگی و ضعف را از آنها  بر طرف می ساخت. در میان همه درختان این درخت امتیاز ویژه ای

دارد بر روی این درخت همزمان انگور،انجیر،عناب،گندم و غیره می روید بخاطر همین در نوع میوه که حضرت آدم خورد اختلاف است.

 هر کس  بدون اذن خدا از این میوه بخورد«فتکونا من الظالمین»

 هر کس  با اذن خدا از این میوه بخورد دارای علم الهی از پیشینیان و  پسینیان خواهد شد.

شیطان در چهار مرتبه از اندوه فریاد سرداد:1- روزی که مورد لعن خدا قرار گرفت.2- وقتی که بر

زمین فرو فرستاده شد.3- هنگامی که محمد(ص) به پیامبری برانگیخته شد.4- زمانی که قرآن بر

سینه پیامبر(ص)نازل شد.

و دو بار خوشحالی نمود:1- آدم از میوه درخت ممنوعه تناول نمود.2- زمان هبوط آدم از عرش به زمین بود.

ازدواج آدم و حواء

هنگامی که خداوند آدم را از گل سرشت و به فرشتگان امر کرد تا بر او سجده نمایند برای مدتی اورا به خواب فرو برد آنگاه به هیئت آفرینش او پرداخت و حوا را از محل کودی کشاله ران آدم قرارداد وقتی حوا از آدم جدا شد در برابر او با سیمایی زیبا آشکار شد. حضرت آدم از خداوند

پرسید او کیست؟ حضرت باری تعالی فرمود کنیز من حواء است آیا دوست داری او را هم نشین

تو قرار دهم . آدم پذیرفت وحبله نکاح بر آنها جاری شد وخداوند نیروی شهوت را در آدم قرار داد.

اینکه ابتداء آدم به طرف حوا حرکت کرد  بخاطر همین بود است که خواستگاری از جانب مرد صورت می پذیرد.

اولین فرزند آدم و حواء دختری به نام «عتاق» بود که در زمین فساد میکرد و به امر خداوند توسط

گرگی که جثه فیل داشت و کرکسی از بین رفت.

دومین فرزند آدم و حواء پسری به نام «قابیل» بود که با دختری از جنیان بنام «جهانه» ازدواج نمود.

سومین فرزند آدم و حواء پسری به نام «هابیل» بود که با حوریه ای بهشتی بنام «نزلة» ازدواج نمود.

وقتی که حضرت آدم به مشیت الهی میراث نبوت را به هابیل داد مورد اعتراض قابیل قرار گرفت تا

این که قرار شد هر دو قربانی نزد خداوند عرضه دارند و هر کدام مورد قبول  واقع شد آتشی از آسمان بیاید و آن را ببلعد.در این هنگام قابیل کشاورز بود مقدار گندم نامرغوب را به نشانه نذر در معرض امتحان قرار داد. و هابیل که دامدار بود قوچی تنومند را به نشانه نذر در معرض امتحان قرار داد. آتشی از آسمان آمد و قوچ را بلعید. ولی شیطان قابیل را وسوسه کرد تا اینکه برادرش را کشت

محل قتل هابیل اکنون «مسجد جامع بصره»است. بعد از این عمل پشیمان شد ولی در این میان دو زاغ آمدند و با هم نزاع کردند و یکی دیگری را کشت  و بعد زمین را کند و او را پنهان نمود.قابیل هم قبر کوچکی کند و هابیل را در آن مدفون کرد.

قابیل به دستور شیطان آتشکده ای  درست کرد و به پرستش آتش پرداخت.

روزی که هابیل از دنیا رفت مهسرش فرزندی به دنیا آورد که نام او را «هابیل» نهادند.  

چهارمین فرزند آدم و حواء پسری به نام «شیث یا هبةالله» بود که با عروس بهشتی بنام «ناعمة» ازدواج نمود. و دختری به نام «حوریه»بدنیا آمد که با هابیل ازدواج نمود.

وقتی دوران نبوت آدم به سرآمد، آثار نبوت از طرف خداوند به شیث واگذار شد واورا به راز داری و

تقیه سفارش نمود تا دچار مصیبت هابیل نشود.

جهره قابیل همیشه در جهت گردش خورشید قرار دارد تا پیوسته گداخته شود و در هنگام سرما بر بدنش آب سرد و در گرما بر بدنش آب جوش خواهند ریخت.

علت شوم بودن روز چهارشنبه این است که در این روز هابیل بدست برادرش قابیل کشته شد آخرین چهارشنبه ماه قمری و محاق کامل بود.

شدید ترین شکنجه به هفت نفر اختصاص دارد:1- قابیل2- نمرود3- آن دو نفری که در میان بنی اسرائیل مردم را به یهودی گری ونصرانیت دعوت میکردند.4- فرعون«اناربکم الاعلی»5- دو نفر از میان این امت.

اولین کتابی که نگارش یافت خداوند در «عالم ذر» یکایک انبیاءو فرشتگان و مومنین و کفار را بر آدم وذریه او عرضه داشت هنگامی که نوبت به داوود رسید آدم پرسید : این کیست که درچنین مرتبه ای قرار دارد لکن عمر کوتاهی دارد.؟خداوند فرمود ، فرزند تو داوود. حضرت آدم شصت سال

از عمر خود را به داوود بخشید. خداوند جبرئیل ومیکائیل و ملک الموت را دستور داد تا آن را بنویسند وقتی که آدم مریض شد وبه حالت احتضار درآمد به ملک الموت گفت هنوز شصت سال از عمر من باقی است.در این هنگام او را به عهدی که بسته بود آگاه ساخت.بعد آدم قبض روح شد.آدم در سن نه صد وسی یا هزار سالگی بعد از ده روز تب  در روز جمعه یازدهم محرم درگذشت و در میان غاری در کوه ابوقبیس در حالی که صورت او به طرف کعبه است مدفون است. و حواء یک سال بعد از وی در پی یک بیماری 15 روزه به دعوت حق لبیک گفت و در جوار همسرش دفن

شده است.

جزایری، سید نعمت اللّه. قصّه های قرآن. داستان زندگی آدم و حواء و فرزندان آنها.انتشارات هاد.

 babecolate.com/buy-cialis-wholesale.html
دوشنبه بیست و دوم مرداد 1397 11:26 ب.ظ

You said it very well..
cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts order cialis from india only now cialis 20 mg prix cialis once a da click here cialis daily uk cialis 5mg cialis generic cialis kaufen bankberweisung cialis pills in singapore
Viagra lowest price
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1397 09:45 ق.ظ

Excellent write ups. Cheers!
how to get a viagra prescription viagra how to buy buy viagra thailand buy viagra at walmart cheap viagra online sildenafil uk viagra for sale buy female viagra buy viagra at walmart how to safely buy viagra online
Generic cialis
یکشنبه پنجم فروردین 1397 12:20 ق.ظ

This is nicely expressed! .
tadalafil 20mg cialis great britain cialis price in bangalore cost of cialis cvs 40 mg cialis what if i take we choice cialis uk canada discount drugs cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg scheda tecnica cialis savings card
Cialis prices
پنجشنبه دوم فروردین 1397 09:26 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of posts!

viagra cialis levitra cialis 5 mg buy cost of cialis per pill click now buy cialis brand we choice cialis uk cialis 30 day sample cialis dosage amounts walgreens price for cialis cialis coupon cialis daily new zealand
respawnables hack
چهارشنبه بیست و هفتم دی 1396 10:15 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on راز. Regards
Julio
جمعه هفدهم آذر 1396 10:47 ب.ظ
Ahaa, its good conversation on the topic of this post here at this website,
I have read all that, so at this time me also commenting here.
What is a heel lift?
پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1396 10:16 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any suggestions?
hyacinthdesue.hatenablog.com
جمعه سیزدهم مرداد 1396 10:25 ب.ظ
You've made some really good points there. I looked on the web for more
information about the issue and found most individuals
will go along with your views on this web site.
free std testing near me
یکشنبه چهارم تیر 1396 10:59 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا کار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در
واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز مشکل خود را با جهش در مفروضات و
یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.

در صورتی که شما که می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.
Kathryn
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1396 03:41 ق.ظ
I was very happy to discover this site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!!
I definitely loved every bit of it and i also have you saved to fav
to check out new things on your web site.
BHW
پنجشنبه سی و یکم فروردین 1396 06:25 ق.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on blogs
I stumbleupon on a daily basis. It's always exciting to
read through content from other writers and use something
from other websites.
omide_nikan@yahoo.c0m
چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 05:04 ب.ظ
omide_nikan@yahoo.c0m
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر