تبلیغات
آموزش زبان عربی - راز خلقت آدم و حوا

راز خلقت آدم و حوا

 

نوشته شده توسط:معصومه شجری

بسمه تعالی

منزلت آدم وحوا

مقصود از آفرینش آدم(ع) جانشینی او در زمین بر گروهی از حنیان است که پیش از او در آنجا زندگی می کردند. خداوند تعالی هفت هزار سال بعد از آن که طائفه ای خاص از جن وانس را بر روی زمین زندگی کردند به فرشتگان امر فرمود تا از طبقات آسمان به زمین نگاه کنند، فرشتگان چون پلیدی های جن وانس را در زمین دیدند عرض کردند پروردگارا تو صاحب عزّت وقرتی،بندگان ناتوان تو این چنین از نعمت های تو استفاده می کنند و به سر کشی برخاسته اند و تو از این گروه انتقام نمی گیری؟

خداوند چون این سخنان را شنید فرمود:«انّی جاعلٌ فی الارض خلیفة» «من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت که در زمین فساد کنند و خونها ریزند و حال آن که ما خود تو را تسبیح وتقدیس می کنیم، خداوند فرمود:من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. و خداوند همه اسماء را به آدم تعلیم داد؛آنگاه حقایق آن اسماء را در نظر آن فرشتگان پدید آورد و فرمود اگر در دعوی خودصادقید اسماء اینان را بیان کنید. فرشتگان عرضه داشتند:ای خداوند پاک ومنزه ما نمی دانیم جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرموده ای تویی دانا وحکیم.خداوند فرمود ای آدم ملائکه به حقایق این اسماءآگاه ساز، چون آنان آگاه ساخت خداوند فرمود: ای فرشتگان اکنون دانستید که من بر غیب آسمانها وزمین دانا بر آنچه آشکار وپنهان دارید آگاهم.»  سوره بقره آیات 30 تا 33

دلیل اینکه آدم را به این نام، نامید این بود که اورا از ادیم و پوسته وقشر زمین آفرید.

سرشت آدم از تمام انواع گل ها بود که خداوند به جبرئیل دستور داد تا از پهنه زمین و دشتها و بلندیهاآن چهار نوع گل فراهم آورد گل سفید و سرخ و سیاه و خاکی رنگ سپس دستور داد تا چهار نوع آب از آب های زمین یعنی گوارا،شور، تلخ و گنداب را به آن گل ها اضافه کنند، وبعد آب گوارا را در گلو،آب شور را در چشمان او،آ ب تلخ را در گوشهایش و آب متعفن رادر میان بینی او قرار دهند.

خداوند آدم را بدون پدر و مادر و عیسی را بدون پدر آفرید تا دلیل قدرت الهی باشد.

خداوند در قرآن می فرماید:«وخلق الانسان من عجل»انسان از شتاب آفریده شده است.

وقتی که خداوند روح را از سر انگشتان پای آدم در او دمید و آن روح به زانوی او رسید کوشش کرد که از جای برخیزد امّا نتوانست.

زن امرأة: چون که «مرء» یعنی مرد وآدم آفریده شده و نیز زن را «نساء»چون حوا همدمی برای آدم بود.

علت طواف هفت مرتبه بر دور خانه کعبه: وقتی که فرشتگان به خلقت آدم به خاطر فساد در روی زمین خرده گرفتند هفت هزار سال ازفیض نور الهی در حجاب ماندند وسپس هفت هزار سال پیرامون عرش پناهنده گشتند و خداوند «بیت المعمور» را در آسمان چهارم برای آنها و «بیت الحرام» را درزیر آن برای انسانها بیافرید هر مرتبه طواف نشانه هزار سال حرمان فرشتگان است.

وقتی که خداوند روح  خود را در آدم دمید او به  عطسه افتاد و خداوند به او ستایش کردن  خالق را آموخت«الحمد للّه ربّ العالمین» و هنگامی که فرشتگان بر او سجده کردند دچار خود بینی شد و از خداوند سه بار پرسید آیا مخلوقی محبوب تراز او آفریده است؟ حضرت احدیّت پاسخ داد به عزتم سوگنداگر آن دو بنده ای را که می خواهم در آخر زمان بیافرینم  هرگز خلقت ترا اراده نمی کردم،آدم نیز خدا را به منزلتش قسم داد  تا به معرفی آنه بپردازد، خداوند به آدم اشاره کرد تا به عرش بنگرد،در آنجا دو سطر نور بود که بر روی یکی نوشته بود «لا اله الا الله، محمد نبی الرحمة، علی مفتاح الجنة» وسطر دوّم نوشته بود«انّی الیت علی نفسی ان ارحم من والا هما واعذب من عادا هما» به ذاتم قسم هر که آن دو را دوست بدارد رحمش کنم وهر که آنها را دشمن بدارد  به عذابش مبتلا می سازم. ارواح «محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین» را در پشت سر آدم قرارداد به طوری که نور وجود آنها تمام آفاق و پرده ها و بهشت و کرسی و عرش را فرا گرفت. و فرمود  این ارواح برترین خلق من می باشند وبه وسیله آنها عطا کرده و باز خواهم ستاند وبه وسیله آنها مجازات نموده و پاداش خواهم داد. تو ای آدم به آنها توسل جوی هر وقت که دچار مصیبتی گشتی و آنها را نزد من شفیع گردان. به ذاتم سوگند  که هیچ حاجتمندی را به خاطر آنها نا امید نخواهم کرد و به همین دلیل آدم بعداز مرتکب شدن به گناه  در سوگند خود اهل بیت عصمت واز میان آنها نه نفر از ذریه حسین بن علی(ع)  هستند حتّی قائم آل محمد(عج) را یاد می کند و توبه اش قبول می شود.

هنگام نزول آدم به پهنه زمین نقش نگین او «لا اله الا الله و محمد (ص) رسول الله و علی (ع)امیرالمومنین» بود.

سجود فرشتگان

فرشتگان همواره با جنها در نبرد بودند و ابلیس نیز با آنها بود  تا اینکه مسئله سجود فرشتگان

پیش آمد. و ابلیس سر باز زد نام ابلیس در ابتداء «عزائیل یا عزازیل یعنی حارث»  بود واز نظر علمی در میان فرشتگان زمین،کسی به مرتبه او نمی رسید تا اینکه به دلیل نافرمانی مورد غضب

خداوند قرار گرفت وخداون او را ابلیس به معنای حزن و تحیر ویاس از رحمت خداوند نامید.

سجده بر غیر خدا جایز نیست، سجده فرشتگان  بر آدم در حقیقت بجای آوری امر خداوند بود.

فضیلتی را که خداوند  بر پیامبر(ص) این است که خداوند و تمامی فرشتگان در جبروت اعلاء بر او

درود فرستادند و مومنین پیوسته بر او صلوات می فرستند.

اولین معصیت بر خداوند:

تکبر و خودبینی بود که از طرف ابلیس این قیاس بوجود آمد«خلقتنی من نار و خلقته من طین».

وقتی که خداوند ابلیس را از درگاه خودراند«اخرج منها فانک رجیم» ابلیس معترضانه پرسید: تو خداوند عادل هستی پس پاداش اعمال من باطل خواهد شد؟ خداوند در جواب فرمود پاداش دنیایی

هر چه خواهی به تو می دهم. ابلیس تسلط بر ذریه آدم را طلب نمود و خداوند عطا کرد و از خداوند

خواست تا هر بچه ای که به دنیا می آید قدرت او نیز بیشتر شود تا قادر باشد انسانها را ببیند وبه صورت های مختلف بر آنها ظاهر شود تا آنها او را نبینند و این خواسته او نیز اجابت شد. خداوند به

ابلیس فرمود:سینه آنها را جولانگاه تو قرار دادم و شیطان به این مقدار اکتفا نمود وگفت به عزتت قسم تمام انسانها را گمراه می کنم مگر بندگانی را که برای خود خالص گردانیدی آنگاه از پیش رو

به سوی آنها خواهم آمد.

«الی یوم الوقت المعلوم» مقصود همان روزی است که رسول اکرم(ص) ابلیس را در بیت المقدس و بر فراز صخره ای ذبح می کند.یا اینکه تا روز خروج قائم آل محمد(عج) یعنی روز قیامت صغری است.

آدم به خداوند عرض کرد که بار خدایا تو ابلیس را بر ذریه من نیرو بخشیدی در مقابل به من و فرزندانم چه عطا می کنی؟ خداوند فرمود : هر گناهی را معادل همان گناه وهر حسنه ای را ده برابر پاداش خواهم  داد. و توبه را تا آخرین دقایق حیات از انسان قبول  می کنم. بی حساب آنها را خواهم آمرزید.

اولین قطعه از زمین که خداوند در آن مورد پرستش واقع شد سرزمین «کوفه» بود آن وقتی بود که

فرشتگان بر آدم سجده نمودند.

ترک اولی از سوی آدم

برتری حضرت موسی بر آدم (ع) بخاطر  این بود که حضرت موسی، سی سال قبل از آفرینش آدم مسئله خلقت و دمیدن روح خداوند در بدن انسان را می دانست.

حرکت حضرت آدم (ع) در روی کره زمین از شبه جزیره هند آغاز شد مثل حرکت موسی بن عمران بیابان بی آب و علف را طی کرد تا به کعبه  رسید و برگردا گرد آن  طواف صد سال بی آنکه

لحظه ای به حوا نگاه کند طواف نمود.

وقتی که مرتکب کناه شده از جوار عرش الهی با چهره ای سیاه رانده شد چرا که درگاه احدیت مکان کنه پیشگان نیست. در این جریان ندایی آسمانی به گوش آدم رسید که او را به روزه داشتن امر می کرد. آدم آن روز را روزه گرفت که مطابق سیزدهم ماه رجب بود و یک سوم از سیاهی چهره

او بر طرف شد و در روز 14و15 آن هم روزه گرفت تا سیاهی چهره او کاملاً بر طرف شد به این دلیل آن را «ایام البیض» می گویند. هر کس از فرزندان آدم این سه روز  روزه بگیرد مثل این است

که سراسر عمر خود را به امساک گذرانده است.

آفرینش آدم در غروب جمعه بود  و آنها بیش از شش ساعت در بهشت نبودند.

شیطان از بهشت  رانده شده بود  ونمی توانست وارد بهشت شود و به هر کدام از حیوانات می گفت

آنها  با او همکاری نمی کردند ولی مار که یکی از  حیوانات مقرب بود  با او همکاری نمود و او را در دندان نیش  خود خود جای داد  و شیطان از آرواره مار سخن گفت. با این که خداوند خود  به آدم

گفته  بود به این درخت نزدیک نشوید. ولی آنها دچار وسوسه شیطان  شد چون شیطان به خدا قسم یاد نمود و آدم می گفت من فکر نمی کردم  که کسی قسم  دروغ به خدا یاد کند. پس هر چهار تا آدم و حوا و شیطان و مار بر زمین آمدند.

«لا تقربا هذه الشجرة» شجرة منظور همان علم محمد و آل محمد(ص)است که اختصاص به اهل بیت دارد و هیچ کس  بدون اذن پروردگار  حق استفاده از آن را نداشت و خاندان عصمت خود بعد از طعام مسکین و یتم و اسیر از میوه آن درخت بهره می جستند، که تناول آن گرسنگی و تشنگی و خستگی و ضعف را از آنها  بر طرف می ساخت. در میان همه درختان این درخت امتیاز ویژه ای

دارد بر روی این درخت همزمان انگور،انجیر،عناب،گندم و غیره می روید بخاطر همین در نوع میوه که حضرت آدم خورد اختلاف است.

 هر کس  بدون اذن خدا از این میوه بخورد«فتکونا من الظالمین»

 هر کس  با اذن خدا از این میوه بخورد دارای علم الهی از پیشینیان و  پسینیان خواهد شد.

شیطان در چهار مرتبه از اندوه فریاد سرداد:1- روزی که مورد لعن خدا قرار گرفت.2- وقتی که بر

زمین فرو فرستاده شد.3- هنگامی که محمد(ص) به پیامبری برانگیخته شد.4- زمانی که قرآن بر

سینه پیامبر(ص)نازل شد.

و دو بار خوشحالی نمود:1- آدم از میوه درخت ممنوعه تناول نمود.2- زمان هبوط آدم از عرش به زمین بود.

ازدواج آدم و حواء

هنگامی که خداوند آدم را از گل سرشت و به فرشتگان امر کرد تا بر او سجده نمایند برای مدتی اورا به خواب فرو برد آنگاه به هیئت آفرینش او پرداخت و حوا را از محل کودی کشاله ران آدم قرارداد وقتی حوا از آدم جدا شد در برابر او با سیمایی زیبا آشکار شد. حضرت آدم از خداوند

پرسید او کیست؟ حضرت باری تعالی فرمود کنیز من حواء است آیا دوست داری او را هم نشین

تو قرار دهم . آدم پذیرفت وحبله نکاح بر آنها جاری شد وخداوند نیروی شهوت را در آدم قرار داد.

اینکه ابتداء آدم به طرف حوا حرکت کرد  بخاطر همین بود است که خواستگاری از جانب مرد صورت می پذیرد.

اولین فرزند آدم و حواء دختری به نام «عتاق» بود که در زمین فساد میکرد و به امر خداوند توسط

گرگی که جثه فیل داشت و کرکسی از بین رفت.

دومین فرزند آدم و حواء پسری به نام «قابیل» بود که با دختری از جنیان بنام «جهانه» ازدواج نمود.

سومین فرزند آدم و حواء پسری به نام «هابیل» بود که با حوریه ای بهشتی بنام «نزلة» ازدواج نمود.

وقتی که حضرت آدم به مشیت الهی میراث نبوت را به هابیل داد مورد اعتراض قابیل قرار گرفت تا

این که قرار شد هر دو قربانی نزد خداوند عرضه دارند و هر کدام مورد قبول  واقع شد آتشی از آسمان بیاید و آن را ببلعد.در این هنگام قابیل کشاورز بود مقدار گندم نامرغوب را به نشانه نذر در معرض امتحان قرار داد. و هابیل که دامدار بود قوچی تنومند را به نشانه نذر در معرض امتحان قرار داد. آتشی از آسمان آمد و قوچ را بلعید. ولی شیطان قابیل را وسوسه کرد تا اینکه برادرش را کشت

محل قتل هابیل اکنون «مسجد جامع بصره»است. بعد از این عمل پشیمان شد ولی در این میان دو زاغ آمدند و با هم نزاع کردند و یکی دیگری را کشت  و بعد زمین را کند و او را پنهان نمود.قابیل هم قبر کوچکی کند و هابیل را در آن مدفون کرد.

قابیل به دستور شیطان آتشکده ای  درست کرد و به پرستش آتش پرداخت.

روزی که هابیل از دنیا رفت مهسرش فرزندی به دنیا آورد که نام او را «هابیل» نهادند.  

چهارمین فرزند آدم و حواء پسری به نام «شیث یا هبةالله» بود که با عروس بهشتی بنام «ناعمة» ازدواج نمود. و دختری به نام «حوریه»بدنیا آمد که با هابیل ازدواج نمود.

وقتی دوران نبوت آدم به سرآمد، آثار نبوت از طرف خداوند به شیث واگذار شد واورا به راز داری و

تقیه سفارش نمود تا دچار مصیبت هابیل نشود.

جهره قابیل همیشه در جهت گردش خورشید قرار دارد تا پیوسته گداخته شود و در هنگام سرما بر بدنش آب سرد و در گرما بر بدنش آب جوش خواهند ریخت.

علت شوم بودن روز چهارشنبه این است که در این روز هابیل بدست برادرش قابیل کشته شد آخرین چهارشنبه ماه قمری و محاق کامل بود.

شدید ترین شکنجه به هفت نفر اختصاص دارد:1- قابیل2- نمرود3- آن دو نفری که در میان بنی اسرائیل مردم را به یهودی گری ونصرانیت دعوت میکردند.4- فرعون«اناربکم الاعلی»5- دو نفر از میان این امت.

اولین کتابی که نگارش یافت خداوند در «عالم ذر» یکایک انبیاءو فرشتگان و مومنین و کفار را بر آدم وذریه او عرضه داشت هنگامی که نوبت به داوود رسید آدم پرسید : این کیست که درچنین مرتبه ای قرار دارد لکن عمر کوتاهی دارد.؟خداوند فرمود ، فرزند تو داوود. حضرت آدم شصت سال

از عمر خود را به داوود بخشید. خداوند جبرئیل ومیکائیل و ملک الموت را دستور داد تا آن را بنویسند وقتی که آدم مریض شد وبه حالت احتضار درآمد به ملک الموت گفت هنوز شصت سال از عمر من باقی است.در این هنگام او را به عهدی که بسته بود آگاه ساخت.بعد آدم قبض روح شد.آدم در سن نه صد وسی یا هزار سالگی بعد از ده روز تب  در روز جمعه یازدهم محرم درگذشت و در میان غاری در کوه ابوقبیس در حالی که صورت او به طرف کعبه است مدفون است. و حواء یک سال بعد از وی در پی یک بیماری 15 روزه به دعوت حق لبیک گفت و در جوار همسرش دفن

شده است.

جزایری، سید نعمت اللّه. قصّه های قرآن. داستان زندگی آدم و حواء و فرزندان آنها.انتشارات هاد.

 Online cialis
جمعه شانزدهم آذر 1397 11:23 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
prices for cialis 50mg cialis uk free cialis cialis coupons printable cialis en mexico precio cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis reviews prescription doctor cialis price cialis best
Buy cialis
پنجشنبه پانزدهم آذر 1397 04:12 ب.ظ

Regards. Loads of info!

effetti del cialis cialis kaufen wo cialis savings card il cialis quanto costa sublingual cialis online buying cialis on internet cialis tablets australia we use it cialis online store canadian cialis cialis daily new zealand
buy cialis germany
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 08:24 ب.ظ

Appreciate it! Ample postings!

rezeptfrei cialis apotheke cialis pills in singapore cialis professional yohimbe prix de cialis buy generic cialis cialis 5 mg funziona prescription doctor cialis cialis 05 cialis generique cialis prezzo al pubblico
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 06:14 ق.ظ

Incredible plenty of beneficial info!
overnight cialis tadalafil brand cialis nl cialis 05 cialis sicuro in linea cialis for sale south africa cialis en mexico precio cialis 05 cialis reviews acheter cialis meilleur pri cialis et insomni
buy cheap cialis coupon
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 06:53 ب.ظ

Point very well considered.!
calis cialis 5 mg funziona cialis 5mg billiger buy cialis cheap 10 mg cialis 10mg prix pharmaci click now cialis from canada acquisto online cialis cialis 5 mg effetti collateral venta cialis en espaa cialis uk next day
buy cialis uk
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 07:47 ق.ظ

Truly plenty of great knowledge!
venta cialis en espaa try it no rx cialis cialis therapie cialis rezeptfrei cialis vs viagra usa cialis online we like it cialis soft gel generico cialis mexico where to buy cialis in ontario tadalafil 10 mg
Buy generic cialis
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 07:51 ب.ظ

Truly plenty of helpful knowledge.
cialis online deutschland generic cialis with dapoxetine cialis dosage recommendations generic low dose cialis low dose cialis blood pressure cheap cialis cialis y deporte generic cialis 20mg uk cialis flussig if a woman takes a mans cialis
buy cheap cialis on line
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 07:26 ق.ظ

Seriously tons of good information.
the best choice cialis woman get cheap cialis cialis 5 mg effetti collateral generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho safe site to buy cialis online cialis wir preise venta cialis en espaa bulk cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه یازدهم آذر 1397 07:22 ب.ظ

Thank you, Lots of posts!

i recommend cialis generico safe dosage for cialis cialis generique 5 mg cialis 20mg prices for cialis 50mg what is cialis interactions for cialis india cialis 100mg cost walgreens price for cialis acheter du cialis a geneve
buy generic cialis pills
یکشنبه یازدهم آذر 1397 06:54 ق.ظ

Cheers, I enjoy it.
cialis online cialis pills price each cialis 20mg dosagem ideal cialis cialis para que sirve cialis sicuro in linea tadalafil 20 mg cialis para que sirve we choice cialis uk cialis rckenschmerzen
Cialis canada
شنبه دهم آذر 1397 07:39 ب.ظ

Wow tons of beneficial knowledge!
how to purchase cialis on line we recommend cheapest cialis cialis canada on line price cialis per pill tadalafil generic cialis without a doctor's prescription rezeptfrei cialis apotheke cialis usa cost generic cialis review uk tadalafil tablets
Cialis online
شنبه دهم آذر 1397 06:32 ق.ظ

You revealed it perfectly.
the best choice cialis woman cialis side effects buying cialis overnight cialis soft tabs for sale cialis 5 effetti collaterali cheap cialis viagra or cialis cialis sicuro in linea we like it cialis price cialis generisches kanada
Cialis online
جمعه نهم آذر 1397 07:15 ب.ظ

Great forum posts. Kudos!
enter site natural cialis fast cialis online cialis from canada cialis 10mg prix pharmaci cialis 100mg suppliers cialis generico in farmacia buying cialis on internet buy name brand cialis on line cialis prezzo in linea basso recommended site cialis kanada
Buy cialis
جمعه نهم آذر 1397 07:27 ق.ظ

Thanks. Excellent information.
buy cialis cheap 10 mg dosagem ideal cialis cialis 20 mg cost only now cialis for sale in us cialis patentablauf in deutschland cialis for sale in europa cost of cialis per pill best generic drugs cialis cialis uk tadalafil
buy generic cialis pills
پنجشنبه هشتم آذر 1397 08:16 ب.ظ

You actually explained it really well.
cialis prices in england cialis 10 doctissimo only now cialis 20 mg cialis generico postepay discount cialis cialis 30 day trial coupon cialis daily cialis 5 mg scheda tecnica only now cialis for sale in us cialis 5 mg effetti collateral
Cialis pills
پنجشنبه هشتم آذر 1397 08:36 ق.ظ

You definitely made your point!
buy cialis sample pack cialis coupons printable we use it cialis online store discount cialis cialis free trial cialis without a doctor's prescription achat cialis en itali cialis name brand cheap buy original cialis cialis 5 effetti collaterali
Cialis canada
چهارشنبه هفتم آذر 1397 07:46 ب.ظ

Seriously loads of superb info.
cialis daily cialis canadian drugs female cialis no prescription free generic cialis cialis 20 mg best price cialis arginine interactio effetti del cialis cialis sicuro in linea cialis purchasing buy name brand cialis on line
Buy generic cialis
چهارشنبه هفتم آذر 1397 08:02 ق.ظ

Many thanks! Good stuff.
where to buy cialis in ontario warnings for cialis comprar cialis navarr cialis super acti cialis 5 mg para diabeticos cialis preise schweiz cialis 20 mg cut in half cialis kaufen wo how does cialis work cialis flussig
buy cialis pills online
چهارشنبه یازدهم مهر 1397 07:19 ق.ظ

Good tips. Regards.
cialis para que sirve buy cialis online cheapest buying cialis on internet cialis daily cialis soft tabs for sale generic cialis pill online free generic cialis cialis en mexico precio tadalafil tablets cialis 5mg billiger
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه نهم مهر 1397 05:57 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis 20 mg cut in half interactions for cialis enter site natural cialis cialis coupon where do you buy cialis click here to buy cialis dose size of cialis cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen cialis reviews
canadian online pharmacy
یکشنبه یکم مهر 1397 07:24 ق.ظ

You actually stated it adequately.
buy viagra 25mg buy viagra 25mg Canadian Pharmacy USA canada drugs online how safe are canadian online pharmacies buy viagra online usa online pharmacies mexico canadian mail order pharmacies canadian rx canadian pharcharmy online24
cialisvonline.com
چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1397 04:15 ق.ظ

Amazing info, Thanks!
achat cialis en europe cialis 5 mg para diabeticos the best site cialis tablets cialis cipla best buy where to buy cialis in ontario cialis price in bangalore cialis generic cialis wir preise click now buy cialis brand cialis price in bangalore
cialisvonline.com
پنجشنبه پانزدهم شهریور 1397 07:52 ب.ظ

Appreciate it, A good amount of advice.

cialis y deporte cialis australian price cialis tadalafil online cialis kaufen bankberweisung cialis coupon cialis prezzo al pubblico 5 mg cialis coupon printable dose size of cialis purchase once a day cialis we recommend cheapest cialis
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه چهاردهم شهریور 1397 12:12 ب.ظ

Helpful material. Thank you!
canadian drugs drugs for sale in uk top rated canadian pharmacies online best canadian pharmacy pharmacy canada 24 canadian pharmacy cialis canadian prescriptions online canada pharmacies account canadian pharmaceuticals for usa sales canadian medications, liraglutide
viagra canada
سه شنبه سیزدهم شهریور 1397 02:21 ب.ظ

Valuable material. Regards!
can i buy viagra over the counter viagra without presc viagra pills buy viagra tablets viagra from pharmacy low price viagra pills online pharmacy usa viagra canadian pharmacy usa viagra online how do i order viagra online
kawanboni.com
دوشنبه دوازدهم شهریور 1397 11:46 ق.ظ

Perfectly voiced genuinely! !
cheap cialis buying cialis overnight cialis for sale in europa cialis 20 mg cost cialis online holland cialis cuantos mg hay cialis mit grapefruitsaft cialis 10mg prix pharmaci cialis baratos compran uk cialis 20 mg
cialisvbuy.com
یکشنبه یازدهم شهریور 1397 07:49 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy this!
cialis 5 mg funziona cialis generic rx cialis para comprar order generic cialis online discount cialis how much does a cialis cost cialis tablets for sale cialis pills price each prix de cialis cialis 5 mg scheda tecnica
babecolate.com/buy-cialis-wholesale.html
دوشنبه بیست و دوم مرداد 1397 11:26 ب.ظ

You said it very well..
cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts order cialis from india only now cialis 20 mg prix cialis once a da click here cialis daily uk cialis 5mg cialis generic cialis kaufen bankberweisung cialis pills in singapore
Viagra lowest price
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1397 09:45 ق.ظ

Excellent write ups. Cheers!
how to get a viagra prescription viagra how to buy buy viagra thailand buy viagra at walmart cheap viagra online sildenafil uk viagra for sale buy female viagra buy viagra at walmart how to safely buy viagra online
Generic cialis
یکشنبه پنجم فروردین 1397 12:20 ق.ظ

This is nicely expressed! .
tadalafil 20mg cialis great britain cialis price in bangalore cost of cialis cvs 40 mg cialis what if i take we choice cialis uk canada discount drugs cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg scheda tecnica cialis savings card
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30